Privacyverklaring / Privacy statement

10 voor je dag
10 voor je dag, gevestigd aan Parksingel 61 8256 GG Biddinghuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.10voorjedag.nl Parksingel 61 8256 GG Biddinghuizen +31 638230298

Persoonsgegevens die wij verwerken
10 voor je dag  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
Van uw bedrijf:
- Naam- en adresgegevens
- Telefoonnummer, e-mailadres, website-adres
- Factuuradres inclusief e-mailadres
- Postadres
- KvK-nummer

En voorts van uw medewerkers:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Functie / afdeling
- Telefoonnummer (zakelijk) en mobiel nummer
- E-mailadres (zakelijk) en indien zakelijk gebruikt ook een privé-e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker die een contactformulier invult ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@10voorjedag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
10 voor je dag verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling / kunnen toesturen van facturen
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- 10 voor je dag verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Marketing
10 voor je dag gebruikt uw gegevens voor de volgende marketingdoeleinden:
- Verzenden van onze nieuwsbrief (alleen aan bestaande klanten, die hierbij altijd de mogelijkheid hebben zich af te melden)
- Indien van toepassing, verzending van relatiegeschenken of (kerst)kaarten
- Indien van toepassing, verzending per post van (informatie)brochures, wederom alleen aan bestaande klanten

Geautomatiseerde besluitvorming
10 voor je dag neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 10 voor je dag) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
10 voor je dag bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van)  persoonsgegevens:
- Bedrijfsgegevens van klanten (in onze projectadministratie): deze gegevens worden bewaard zolang een bedrijf klant is. Zolang een bedrijf nog bestaat en gebruik maakt van één van onze diensten, kan deze worden gezien als klant. Als een bedrijf meer dan 7 jaar geen klant meer is, worden alleen de naam van het bedrijf, vestigingsplaats en website-adres bewaard, met als doel hier after-sales op te kunnen verrichten. Alle overige gegevens van het bedrijf worden verwijderd;
- Persoonsgegevens van medewerkers van klanten: wanneer een medewerker bij een relatie uit dienst is worden zijn/haar gegevens na drie jaar verwijderd indien de koppelingen in onze projectadministratie dit toestaan. Indien er koppelingen liggen met andere onderdelen in de administratie, dan worden de gegevens geanonimiseerd door de naam te overschrijven. Alle overige (contact)gegevens van de contactpersonen worden verwijderd
- Bedrijfsgegevens van prospects waaraan een prijsindicatie of offerte is uitgebracht (in onze projectadministratie): bij deze bedrijven en medewerkers hiervan gelden vergelijkbare regels als bij de hierboven genoemde klanten, alleen is de bewaartermijn hiervan slechts 5 jaar
- Bedrijfsgegevens en contactpersoon van informatieaanvragen op de website: deze gegevens worden drie jaar na afronding van de aanvraag grotendeels verwijderd. Alleen de bedrijfsnaam en naam contactpersoon worden, voor statistische doeleinden, langer bewaard

Delen van persoonsgegevens met derden
10 voor je dag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
10 voor je dag  gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 10 voor je dag  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@10voorjedag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 10 voor je dag wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
10 voor je dag neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@10voorjedag.nl

Biddinghuizen, mei 2018


Realisatie: Sybit - Software op Maat