Docent presentatietechnieken

Een aantal collegejaren heb ik het vak presentatietechnieken ("Presenteren | De basis") aan een aantal klassen deeltijdstudenten bij Aeres Hogeschool in Dronten gegeven. Tijdens deze lessen kwamen de basisvaardigheden van (jezelf) presenteren aan bod alsmede het vormgeven van een presentatie. Sinds september 2023 zijn deze lessen geïntegreerd in andere vakken.

Kleine veranderingen al merkbaar

Uit collegejaar 2019 - 2020: Tijdens deze lessen waren direct al veranderingen merkbaar bij de studenten. Een aantal van hen heb ik extra begeleiding gegeven waar het een presentatie van een boek betrof. 
Ditzelfde kreeg ik terug na workshops aan eerste jaars studenten Technische Bedrijfskunde op Windesheim.

Neem contact op om mogelijkheden van lessen en workshops aan studenten te bespreken
Realisatie: Sybit - Software op Maat